bastaixPRODUCTIONS és un sentit homenatge als bastaixos, principals impulsors -juntament amb els homes del mar i els veïns del voltant- en la construcció de la església de Santa Maria del Mar en el barri de la Ribera de Barcelona, que és el major exponent de l’anomenat gòtic ample o gòtic català, i amb la que pretenien superar en bellesa a la catedral del barri Gòtic que finançaven el rei i l’església.

Els bastaixos van actuar per devoció i assumiren com a tasca pròpia el portatge gratuït, des de la distant pedrera de Montjuïc fins a la plaça de l’església, de tota la pedra necessària per a la construcció de la mateixa; i ho varen fer carregant sobre les seves espatlles les impressionants pedres que després seríen tallades a peu d’obra.

La paraula bastaix ha perdurat a la comarca aragonesa de la Ribagorça, on s’ha continuat utilitzant al llarg del temps com una paraula pejorativa per a designar persones de poques llums. També ha sobreviscut a les Illes Balears i, concretament a l’illa d’Eivissa, on, a banda de significar també carregador de mercaderies, té un significat equivalent a persona de baixa condició social. Així, hom fa diferència entre senyors i bastaixos. A l’àmbit familiar, quan un infant no és educat i fa una grolleria, se li diu: no siguis bastaix !

Copyright 2016-2018 – bastaixPRODUCTIONS. Tots els drets reservats.